Ad VISION Sp. z o.o.
Adam E. Wajda

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel. /fax: (032) 207 22 72

 e-mail:awajda@advision.com.pl  

 

Produkcja telewizyjno - filmowa.
• Autorskie reportaże, filmy dokumentalne i programy telewizyjne w technice BetaCam SP.
• Filmy promocyjne, szkoleniowe, instruktażowe.
• Tworzenie tłumaczeń i wersji językowych wraz z nagraniem lektora.
• Technika cyfrowa: grafika komputerowa, animacje 3D.
• Spoty reklamowe, przerywniki, czołówki, loga.
• Digitalizacja i kopiowanie materiałów filmowych Beta, SVHS, VHS w systemie PAL i NTSC.

Multimedia
• Projektowanie, realizacja i kopiowanie prezentacji multimedialnych na dyskach CD, oraz    elektronicznych wizytówek na CD
• Witryny intemetowe wraz z pełnym serwisem.
• Komputerowe materiały prezentacyjne na konferencje i wystawy.

     Produkcja radiowa i muzyczna.
      • Produkcja profesjonalnych audycji i programów radiowych w technice analogowej i cyfrowej.
      • Tworzenie dźwiękowej tożsamości Zleceniodawcy: sygnały i melodie dla central telefo-
         nicznych, stron intemetowych, prezentacji, zapowiedzi.
      • Komponowanie i nagrywanie utworów na wszelkie okazje.
      • Opracowywanie i produkcja reklamówek radiowych, sygnałów, jingli.

Działalność konferencyjna i wystawiennicza.
• Organizowanie oraz prowadzenie konferencji, sympozjów, narad, prezentacji firm lub wyrobów.
• Konferencje i brefingi prasowe.
• Realizacja imprez plenerowych, pikników, festynów, jubileuszy wraz z doborem wykonawców
   i cateringiem.
• Projektowanie i budowa indywidualnych stoisk targowych wraz z logistyką i pełnym serwisem.

         Usługi dziennikarskie
           • Pisanie i publikowanie artykułów sponsorowanych i innych materiałów
              prasowych.
           • Rzecznictwo prasowe.
           • Badanie zawartości prasy.
           • Opracowywanie oraz druk i dystrybucja biuletynów, gazet zakładowych
              i okolicznościowych.

Poligrafia.
• Projektowanie oraz druk folderów, prospektów i innych materiałów reklamowych.
• Raporty Roczne, Kroniki.
• Indywidualne i typowe kalendarze plakatowe, trójdzielne i książkowe,
   kalendarze - zegary.
• Kartki świąteczne, zaproszenia, papiery firmowe i inne materiały poligraficzne promujące
   logo i tożsamość Zleceniodawcy.

    Pamiątki.
     • Projektowanie oraz dostarczanie pamiątek i gadżetów reklamowych na
        indywidualne zamówienia lub z katalogów wyspecjalizowanych firm polskich
        i zagranicznych.

Słodycze reklamowe.
• Cukierki w opakowaniach firmowych.
• Czekoladki z logo Firmy.
• Inne propozycje na podstawie pomysłów Agencji lub Zleceniodawcy.