Ad VISION Sp. z o.o.
Adam E. Wajda

ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice
tel. /fax: (032) 207 22 72

 e-mail:awajda@advision.com.pl  

 
 
                      Badania postrzegania lub społecznego odbioru osób, firm, przedsięwzięć, towarów.
                       Badania opinii publicznej.
                Budowa prestiżu, reputacji i tożsamości Zleceniodawcy.
                               PR wewnętrzny
                  Monitoring mediów
                       Kampanie prasowe.
        Spotkania z klientami lub inwestorami.